Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Deze code houdt concreet in dat onze offertes realistisch en haalbaar moeten zijn. Uurtarieven baseren wij op de geldende CAO met daarin verwerkt de overheadkosten, die nodig zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Continu werken wij aan verbetering van de arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving. Wij conformeren ons daarbij aan het Arbo Convenant, dat is opgesteld door werkgevers, vakbonden en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook hanteren wij de AAS-lijst (Aandachtspunten Arbo Schoonmaak), welke is opgesteld door de RAS, de organisatie van de sociale partners in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche, in samenwerking met het Ministerie van SZW. Hiernaast conformeren wij ons aan de door OSB opgestelde voorwaarden van het lidmaatschap.

Wanneer u op onderstaande link klikt, vindt u onder de 'V' van Volendammer Schoonmaakbedrijf Succes B.V. onze zelfverklaring: https://zelfscan.codeschoonmaak.nl/zelfverklaringen-overzicht/

Hieronder kunt u de Code Verantwoordelijk Marktgedrag inzien. Afhankelijk van uw browser, kan het zijn dat u deze eerst op dient te slaan, waarna u het bestand in PDF / Acrobat Reader kunt openen.

Wat Succes u nog meer kan bieden