Certificaten & keurmerken

Succes Schoonmaak levert kwaliteit op alle gebieden. Om dit te onderbouwen, beschikken wij over diverse certificaten en keurmerken die aantonen dat wij veilig, milieubewust en correct werken;

  • ISO 9001: ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de internationale eisen. Doel is gericht bezig te zijn met continue verbeteren om zo de tevredenheid van onze klanten te verhogen.
  • ISO 14001: ons milieumanagementsysteem voldoet aan de normeisen en toont aan dat wij de wet- en regelgeving naleven en systematisch streven naar betere milieuprestaties.
  • NEN 44001: dit certificaat toont aan dat wij al onze financieel administratieve plichten nakomen op het gebied van salarisadministratie.
  • VCA: wij voldoen aan de veiligheidseisen en hebben aandacht voor gezondheid en milieu.
  • VSR: ons lidmaatschap bij de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) maakt ons onderdeel van en geeft ons toegang tot het onafhankelijke platform voor professioneel schoonmaken.
  • OBS-keurmerk: dit keurmerk toont aan dat wij de juiste vakkennis hebben, goed omgaan met personeel en belastingen en premies betalen.
  • Erkend leerbedrijf: in het kader van onze maatschappelijke betrokkenheid en de wens jonge mensen kennis te laten maken met ons bedrijf en de branche zijn we een erkend leerbedrijf.
Wat Succes u nog meer kan bieden