Werkoverleg door Ahmed en Marjorie

Vanuit het project Pridea "De beste ideeën komen van de werkvloer" is het idee geopperd met meer regelmaat werkoverleg te plannen. De insteek van het project is dat onze medewerkers dit zelf organiseren. Vandaag heeft het eerste overleg plaatsgevonden.

Vanuit het team van Heineken hebben collega's Ahmed en Marjorie zich aangemeld om het idee uit te voeren. Een uitnodiging, agenda, ruimtereservering en zelfs het voorzitterschap; tot in de puntjes geregeld! Natuurlijk is het spannend als je nog nooit voor een groep hebt gestaan. Beiden deden het fantastisch!

Vanaf vandaag vindt het overleg elke maand plaats. Zoals Ahmed treffend zei; een moment om werk te bespreken maar ook om gewoon eens rustig een kop koffie met elkaar te drinken.

Het project met Pridea is opgestart om ons bedrijf te verbeteren met de ideeën van de collega's op de werkvloer. Actief worden zij bevraagd over de mogelijkheden die zij zien het werk leuker, makkelijker, efficienter of ergonomischer te maken. We zitten nu in de fase dat de beste ideeën zijn geselecteerd en met begeleiding van leidinggevenden tot uitvoer worden gebracht. Het werkoverleg bij Heineken is hier een uitstekend voorbeeld van!

Door meer werkoverleg worden 'problemen' besproken en samen opgelost. Bovendien wordt het werken met elkaar ook leuker; in plaats van een ieder op de eigen taak in het gebouw, is er een moment waarop de collega's rustig met elkaar kunnen spreken en elkaar beter leren kennen. Andere voorbeelden van succesvolle ideeën zijn de inzet van fietsen op het terrein van de Nyenrode Business University en het verhoogd onderhouden van machines.

Wat Succes u nog meer kan bieden