De beste ideeën.....

Vanuit ons kantoor in Volendam en Weesp bedenken wij de mooiste ideeën. Maar wie weet het beter wat het beste werkt dan de mensen die het werk daadwerkelijk doen? Met Pridea zijn wij begin dit jaar een samenwerking gestart waarmee onze medewerkers zelf hun beste ideeën structureel kunnen uitvoeren en waarmee wij als organisatie grip houden op het proces van ideeconcept tot realisatie.

Pridea heeft een structuur bedacht waarbij zij medewerkers activeren om ideeën te introduceren en zelf te testen op haalbaarheid en nut. Na een eerste bijeenkomst om uitleg te geven en het team te enthousiasmeren, krijgen alle medewerkers toegang tot een online tool die lijkt op Facebook. Men kan ideeën achter laten, reageren op elkaars ideeën en ook ‘Likes’ geven. Nadat alle ideeën zijn verzameld, maakt Pridea een selectie van de ideeën die rendabel en uitvoerbaar zijn.  We leggen de ideeën weer terug bij de teams met de vraag wie welk idee wil oppakken. Men krijgt hiervoor budget en tijd beschikbaar. Doordat de medewerkers zelf gaan ontdekken en pionieren, ervaren wij dat de ideeën veel meer gedragen worden. Het is geen idee van ‘achter een bureau op kantoor’, maar van de teams zelf.

Bij onze klanten de Provincie Utrecht, Nyenrode en Heineken zitten wij momenteel in de fase dat de ideeën zijn geselecteerd en de medewerkers zich mogen aanmelden. Hiernaast ziet u een idee dat is geopperd bij de Provincie Utrecht door onze collega Wil Bekkers. Op deze poster kunnen medewerkers zich aanmelden om het idee uit te werken. Dit houdt in dat zij budget krijgen om de kruimeldieven aan te kopen, deze te testen en vast te gaan stellen of het resultaat ook is zoals verwacht. Natuurlijk worden zij ondersteund door Succes en Pridea, met als insteek dat de collega’s zelf de kartrekker zijn en blijven.

Wij wensen onze collega’s veel succes bij de uitrol en houden u op de hoogte van de voortgang.

 

Wat Succes u nog meer kan bieden