Open Schoolgemeenschap Bijlmer kiest voor partnership met Succes Schoonmaak

Open Schoolgemeenschap Bijlmer kiest voor partnership met Succes Schoonmaak

Amsterdam 9 maart 2020 – Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) en Succes Schoonmaak sluiten een schoonmaakovereenkomst voor minimaal 3 jaar. Bij de OSB staan openheid en samenwerken centraal, daar sluit de visie van Succes Schoonmaak naadloos op aan. Samen kom je verder, dat weten zij allang. Met 6 optiejaren zien wij een fantastische toekomst en samenwerking tegemoet.

Aanbesteding
In het aanbestedingstraject, begeleid door Inkada adviesbureau uit Almelo, lag de focus op professionaliteit, flexibiliteit en personeel. Een van de eerste bijzondere vragen richtte zich op de negatieve belevingsfactoren waargenomen tijdens de schouw. “Aangeven wat er beter kan op basis van ervaring en inzicht, wij zagen hier kansen en grepen deze aan om maatwerk te bieden. Met verrassende en innovatieve toepassingen die de dagelijkse  beleving van schoon verhogen.” Zo vertelt regiomanager Abbas Kiran, tevens de projectverantwoordelijke.

Bijzondere school
De OSB biedt haar leerlingen een breed lesaanbod en eigen lesmethode. Zij stimuleren leerlingen te werken en leren met hoofd, hart en handen. Samen leren betekent hier dat alle niveaus in de onderbouw samenwerken in de klas en leerlingen hun talenten en niveau ontdekken. Samen is het kernwoord van Succes Schoonmaak, samen werken, samen leren, samen zorgen voor een (schonere en) mooiere wereld; net als de OSB.

Start
De samenwerking is op 1 maart 2020 officieel van start gegaan. “Wij kijken uit naar een goede samenwerking en hebben daar veel vertrouwen in. Zeker op basis van de interviewronde met Abbas Kiran en objectleider Housain Abarich want daar sprak veel ervaring uit.” Aldus mevrouw Knook, directrice van de OSB.

Te zien op de foto tijdens de contractondertekening v.l.n.r.: mevrouw Knook (directrice OSB) de heer Kiran (rayonmanager Succes) en de heer Kes (manager commercie en operatie Succes).