PWN sluit opnieuw een contract af met Succes Schoonmaak

PWN sluit opnieuw een contract af met Succes Schoonmaak

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) zocht een betrouwbare partner met kennis van zaken. Dat Succes Schoonmaak de aangewezen partner voor specialistische schoonmaakwerkzaamheden is blijkt uit de gunning van Perceel 4: Technische Schoonmaak en Kelderreiniging van de aanbesteding ‘Schoonmaak 2018’!

Wij voeren de schoonmaakwerkzaamheden in en om technische drinkwaterinstallaties al ruim 6 jaar uit met veel plezier uit en zijn zeer blij met de uitbreiding betreffende de kelderreiniging. Ons specialistenteam heeft zijn draai bij PWN gevonden, kent de unieke kenmerken van de watervoerende ruimtes en het belang van zuivere schoonmaak! Veiligheid is een speerpunt bij PWN en wij dragen dit door het behalen van de Veiligheidsladder niveau 3. Het gezamenlijke motto van beide partijen is : “We werken veilig, of we werken niet”.

In het prachtige hoofdkantoor van PWN te Velserbroek tekenden op 26 november 2019 mevrouw Cuperus, directeur van PWN,  en Nico Schokker, directeur Succes Schoonmaak, het contract ‘Technische Schoonmaak en Kelderreiniging’. Bij de ondertekening waren ook de winnende partijen van de overige percelen aanwezig:
* CSU is contractpartij geworden voor Perceel 1 Kantoorschoonmaak
* Fortron is contractpartij geworden voor Perceel 2 Glas- en Gevelreiniging
* Fortron is contractpartij geworden voor Perceel 3 Productieschoonmaak
Wij wensen alle partijen heel veel succes! Het contract gaat in per 1 januari 2020, een fantastisch begin van het nieuwe jaar kunnen we wel stellen!