23-06-2017 - Schoonmaak metrostations GVB Amsterdam naar CSU en Succes
Schoonmaak metrostations GVB Amsterdam naar CSU en Succes UDEN, 23 juni 2017 – GVB, de stadsvervoerder…
22-05-2017 - Succes Schoonmaak/VOC pakt na 7 jaar de landstitel
Na een zinderende finale hebben de handbalsters van Succes Schoonmaak/VOC na zeven jaar weer…

  
 

Referentie Casus: Brunel

Sinds juni 2008 verzorgt Succes Schoonmaak samen met Nederrijn Schoonmaak en Schoonmaakbedrijf Vlietstra het landelijke schoonmaakonderhoud bij Brunel. Samen met deze partners biedt Succes Schoonmaak landelijke dekking onder de naam Diedrie Schoonmaakgroep. Voordelen ten opzichte van landelijk opererende schoonmaakbedrijven zijn ondermeer de zeer korte lijnen, grote mate van flexibilteit en de regionale kennis en betrokkenheid met de klant.

 

In den beginne...
In het jaar 2007 koos Brunel voor een landelijke schoonmaakaanbesteding. Ingrid van Kasteren (Manager Facility), die dit project samen met Nienke van de Stolpe (Senior Medewerker Facility) voor haar rekening nam, kende Succes Schoonmaak nog via haar vorige werkgever. Diedrie schoonmaakgroep, waarvan Succes Schoonmaak deel uitmaakt, was vervolgens één van de drie partijen die aan de schoonmaakaanbesteding deelnam. De offerte en de goede ervaringen uit het verleden, waren doorslaggevend om voor Diedrie Schoonmaakgroep te kiezen.

 

Uitdagingen
Voor het schoonmaakonderhoud werd Abbas Kiran (regiomanager Succes Schoonmaak) aangesteld als contactpersoon voor alle vestigingen van Brunel. Eén contactpersoon voor alle vestigingen was een belangrijke voorwaarde voor  Brunel.
Door goed overleg met Brunel werd al snel maatwerk gerealiseerd om het serviceniveau voor alle vestigingen te verhogen tegen lagere kosten. Nienke van de Stolpe licht toe: 'door de korte lijnen en directe communicatie met Abbas Kiran werden al heel snel verbeterprocessen in gang gezet. Dit betekent een efficiënter en goedkoper werkprogramma. Abbas Kiran vult aan: 'bij klanten is het van groot belang dat je meedenkt bij veranderingen en kwaliteitsverbeteringen.'

Een ander voorbeeld van het meedenken met de klant is de door Succes Schoonmaak ontwikkelde digitale managementrapportage, waarbij de klant 24 uur per dag up-to-date digitaal de managementinformatie kan inzien. Dit kan behalve via de computer ook met de I-Pad. Hierdoor kan direct gestuurd worden op verbeterpunten en hoeft niet langer te worden gewacht op de managementrapportage die normaal ieder kwartaal verschijnt. Nienke van de Stolpe juicht deze ontwikkeling toe. 'De digitale managementinformatie is ook een perfect voorbeeld van het meedenken met de klant. Kwaliteitsmetingen kunnen we nu direct inzien zodra de kwaliteitsmeting gelopen is. Facturen, periodieke planningen, id-bewijzen, klachtenregistratie, alles is online direct oproepbaar, wat ons natuurlijk weer tijd bespaart. Deze digitale managementrapportage is voor ons echt een toegevoegde waarde.’